top of page
Dipl. Holistisk Life Coach

Vad drömmer du om egentligen? Hur vill du att din vardag ska se ut? Hur vill du känna dig i slutet av din dag?

Som utbildad Holistisk Life Coach kan jag hjälpa dig att både hitta Din vision och att bidra till att den blir verklig.

 

Inom dig bor en fantastisk styrka och den enda som vet hur din väg ska se ut är du själv. Jag hjälper dig att skapa det utrymme som behövs för att du ska få en ökad förståelse för dig själv, lyssna till vad du egentligen vill och vad som är värdefullt för dig.

 

Jag använder mig av avslappning, intuition och visualiseringsövningar för att du ska få möjlighet att lyssna till dig själv. Med kraftfulla, öppna frågor och ett aktivt lyssnande får du mer medvetenhet och kommer närmre dig själv. På så vis kan jag stärka ditt självförtroende, självkänsla samt egenvärde om det behövs.

Utbildad och Diplomerad av Helena Omfors/Lightworker Acadamy - 2020

4388EE9E-4876-4CD7-BC00-BB1745A9236E.JPG.jpg

Sometimes you just need someone to listen, not to fix you, not give solutions but just listen. Really listen. That someone is you.

bottom of page