top of page
Original on Transparent.png

Om Spirit, Xhallen

Januari -22 flyttade vi in i Spirits charmiga, industriella lokaler i vackra X-hallen. Det är också en historisk byggnad, som nyligen vunnit arkitektur pris -22, som var en del av Skrombergaverken.

 

Tegelfabriken, Skrombergaverken, kom att specialisera sig på förbländertegel och glaserat tegel och har kommit att användas på ett flertal byggnader i trakten. Förbländerteglet har till exempel använts vid byggena av Folkets hus och Skånes Enskilda Banks byggnad i Helsingborg och Grand hotell i Halmstad. Det glaserade teglet har använts i Helsingborgs rådhus och Slagthuset i Malmö. Senare började man tillverka trapp- och trottoarsten som dekorerades i dåtidens mönster. Trottoarstenen kan återfinnas dels i städer som Landskrona och Helsingborg, men även i Berlin och Sankt Petersburg.[2] Det mest kända exemplet på användning av företagets klinker är dock Operahuset i Sydney

 

Läs mer här:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Skrombergaverken

 

Tillsammans med andra aktörer är detta början för hållbart välmående i vardagen!

...och Ekeby badhus, med samma ägare, är vi glada att berätta ska få samma vackra renovering och bli ett badhus för allmänheten igen.

17967480529480839_edited.jpg

Om Ekeby Badhus

Vi är så tacksamma att vi fått möjligheten att vara i vackra och historiska Ekeby Badhus.

 

Det är ett Badhus som stod färdigt 1920 och är ett byggnadsminne sedan 1992, det betyder 100 års jubileum för byggnaden i år.

Bara tanken på att folk har rört sig i byggnaden sedan den tiden gör miljön vacker. Det är fint bevarat och det är många som varit där som barn och lärt sig att simma.


Framtiden för badhuset är att det igen ska bli ett badhus för allmänheten och att det ska renoveras tillbaka så likt som möjligt till hur det såg ut förr.

Tills detta är aktuellt kommer HjärtaYoga att erbjuda yoga och väcka byggnaden till liv igen.

Länsstyrelsen:

"Inom gruvsamhället Skromberga lät Skrombergaverket, efter att den lokala socialdemokratiska kvinnoklubben med stor tyngd propagerat för en badinrättning, bygga ett badhus för sina anställda. Det stod färdigt 1920 och gavs en utformning helt i tidens klassicerande arkitekturstil."

Läs mer här:
https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/byggnadsminnen/ekeby-badhus.html

 

Ekeby Badhus
bottom of page