top of page

Om Ekeby Badhus

Vi är så tacksamma att vi fått möjligheten att vara i vackra och historiska Ekeby Badhus.

 

Det är ett Badhus som stod färdigt 1920 och är ett byggnadsminne sedan 1992, det betyder 100 års jubileum för byggnaden i år.

Bara tanken på att folk har rört sig i byggnaden sedan den tiden gör miljön vacker. Det är fint bevarat och det är många som varit där som barn och lärt sig att simma.


Framtiden för badhuset är att det igen ska bli ett badhus för allmänheten och att det ska renoveras tillbaka så likt som möjligt till hur det såg ut förr.

Tills detta är aktuellt kommer HjärtaYoga att erbjuda yoga och väcka byggnaden till liv igen.

Länsstyrelsen:

"Inom gruvsamhället Skromberga lät Skrombergaverket, efter att den lokala socialdemokratiska kvinnoklubben med stor tyngd propagerat för en badinrättning, bygga ett badhus för sina anställda. Det stod färdigt 1920 och gavs en utformning helt i tidens klassicerande arkitekturstil."

Läs mer här:
https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/byggnadsminnen/ekeby-badhus.html

 

Om X-Hallen

Sedan januari 2022 delar vi yoga och mindfulness i den här vackra byggnaden, som fått namnet X-Hallen.

 

X-hallen är ett smeknamn för experimenthallen, där man tog fram olika typer av kakel till Bruket. Det är en del av hela bruksindustrin i Ekeby som funnits väldans massa år.


Denna text kommer att uppdateras mer <3

Ekeby Badhus
IMG_9779.jpg
3E36C16E-3C51-42DE-B534-B723CDB17DA1_edited.jpg
17895248447576693.jpg
bottom of page